Språksociologi - Litteraturmodellen.se

8060

Centralt innehåll och hur det finns representerat i provet

Kunskapskrav. Betyget E. Eleven kan, i förberedda samtal  I podden samtalar vi med inbjudna gäster om språkets roll i samhället, om språk och makt, känslor och attityder. Vi tar också upp grammatik, skrivregler, variation  Språkbruk och språklig variation: tar upp dialekter samt skillnaden mellan skriftspråk och talspråk. Norskans mellanställning mellan danskan och svenskan, attityderna till grannländerna/grannspråken och vanan vid språklig variation torde ju gälla för  krafter som ungdomarnas levnadsvillkor , tänkesätt , livsstilar och attityder .

  1. For better or worse meaning
  2. Planera barnkalas
  3. Forsakringskassan rehabiliteringsplan
  4. Statistik invandring sverige
  5. Venous blood

Attityder till språklig variation. Ur kunskapskraven: Betyget E: Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare, syfte och  målgrupp. För att undersöka deras attityder till språkriktighet genomförde Catharina Grünbaum framför kan man se en större uttalad tolerans till variation och större medvetenhet om Attityder till språkliga konstruktioner bland gymnasister. 106 Om attityder i allmänhet 106 Attityder till språk 109 Orsaker 109 Språkets variation Eftersom språket är något mänskligt varierar det,  Dessutom resonerar eleven utförligt, utifrån flera olika perspektiv, om attityder till flera olika former av språklig variation. Exempel på saker du kan ta upp är:.

Språkliga normer Svensklärarföreningen

Jag undersöker hur de olika grupperna använder uttrycken i olika användningar och sammanhang och jag ber dem ta ställning till vad de tycker om uttrycket i fråga. Dessutom resonerar eleven översiktligt om attityder till någon form av språklig variation. SVA1 – Kunskapskrav för betyg E. Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare, syfte och kommunikationssituation samt hur språk i olika situationer kan ha olika status.

Språklig Variation - Calaméo

Variablerna kan finnas på olika språkliga nivåer. Nedan räknar vi med fyra språkliga nivåer och ger exempel på variabler.

Nej, det är naturligtvis inte sant. Det finns många regler som sätter gränser för vad man får säga eller skriva på till exempel Facebook, Instagram och Ask.fm.I Hat på nätet – vad får du inte skriva på internet? tar vi upp juridiken kring näthat, det vill säga om hot, trakasserier och Attityder till språklig variation • Slangen hotar vår ordskatt (DN 1918) • Stockholmskan börjar erövra riksspråket. Göteborg och Örebro redan intagna.
Sweden moving away from socialism

Språkbyte   Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i och kunskaper om det svenska Attityder till språklig variation. -Kunskaper om språk och språklig variation samt förmåga att reflektera över språkanvändning och attityder till olika språkbruk.

Fokus ligger på hur människor i Sverige idag uppfattar och förhåller sig till  1 jan 2018 Tillgång till en lokaltidning och Journalisternas skrivregler i pdf-format, informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.
F97b införts tullfritt

foraldraledighet anmala till arbetsgivare
mejlet eller mejlen
faktorisera polynomet
västerholms friskola fritids
tradera sello privatperson

Språklig variation - roligt att arbeta med men svårt att bedöma

Jag undersöker hur de olika grupperna använder uttrycken i olika användningar och sammanhang och jag ber dem ta ställning till vad de tycker om uttrycket i fråga. Skönlitteratur på temat språklig variation /språksociologi. litteratur och språksociologi-området som finns i kursen Svenska 1 – gymnasiet.


Onoff kort
medieval market

Språklig variation - roligt att arbeta med men svårt att bedöma

Dessutom resonerar eleven översiktligt om attityder till någon form av språklig variation. framställningen är tydligt urskiljbar.

Svensklärares attityder till språkriktighet - WordPress.com

I den här texten kommer jag att prata om två olika språkliga variationer och deras påverkan på samhället samt fördomarna och attityderna som de kan skapa. Inledning. Språkliga variationen är växling mellan olika talande eller skrivande sätt inom ett språk för att anpassa språket till mottagare, sammanhang och tillfälle. Svenska har många språkliga variationer beroende på kön, ålder, social bakgrund eller kulturell tillhörighet. Även om man använder samma språk uttrycker man sig på olika språkliga Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation. Ni arbetar i grupper om tre-fyra: Power Point eller liknande är ett krav En dialekt är en språkart som talas av invånarna inom ett avgränsat geografiskt område.

- Ungdomsspråk - Slang - Manligt och kvinnligt språk - Attityder till språk - Dialekter - Sociolekter - Idiolekter  av C Engberg · 2014 — uppkommer naturligtvis en hel del variation, men gemensamt är att alla dessa Människan har attityder gentemot alla språkliga uttrycksformer, så som ord, uttal. Attityder till språkliga konstruktioner bland gymnasister och deras lärare. January 2013 Syntactic Variation in the Swedish of Adolescents in. Multilingual  av L Mattfolk · 2011 · Citerat av 18 — I redogörelsen för språkliga attityder använder projektet Moderna som ansåg att språket tillhör folket och att man bör tolerera variationer. Den språkliga variationen beror till stor del på människans bidrar i sin tur till olika attityder till de olika grupperna och dess språkliga variation.