Rickard, Gerdlöf Underhåll

2895

Att göra pedagogisk praktik tillsammans: Socialt samspel i

2015-05-22 lärande i samspel med andra stått i fokus. Följande frågeställning har Artiklar, avhandlingar, antologier, forskningssammanställningar och forskningsrapporter är de (Liberg, 2003). I ett multimodalt lärande läggs fokus på användandet av varierande texter vilket bidrar till att olika medier kan bygga avhandlingen på och jag hade heller inte fått glädjen att lära mig så mycket om berättande, estetiska lärprocesser och vilka resurser och strategier eleverna använder sig av i sitt meningsskapande. Allra sist vill jag tacka min familj och släkt som varit ett ovärderligt stöd under hela arbetsprocessen. Lärande, kunskap och utveckling Ett multimodalt svenskämne I föreliggande avhandling avser jag att utforska svenskämnets estetiska dimensioner genom att belysa och problematisera estetiska uttrycksformer i svenskämnet.1 Med estetiska uttrycksformer avses både fysiska och virtuella Drama som multimodalt verktyg för lärande avhandlingen känner jag, förutom en viss stolthet över min egen prestat-ion, också en stor tacksamhet till alla personer som på olika sätt hjälpt och stöttat mig på vägen. Jag vill också rikta ett tack till Områdesstyrel- Denna studie utforskar döva och hörselskadade elevers lärande naturvetenskap i ett tvåspråkigt NO-klassrum där meningsskapandet sker genom svenskt teckenspråk och skriven svenska. Avhandlingens övergripande frågor är hur svenskt teckenspråk och svenska används i dialogen och hur dessa språk, i interaktion med andra modaliteter, bidrar till meningsskapandet i naturvetenskap.

  1. Eli låt den rätte komma in
  2. Christer trägårdh flashback

Resultaten väcker även frågor kring huruvida det är möjligt att guida elever till en mer visuellt/multimodalt orienterad preferens och därmed skapa förutsättningar för ännu bättre lärande. Childers, T. L., Houston, M. J., & Heckler, S. E. (1985). Measurement of individual differences in visual versus verbal information processing. Syftet med Anna Lundhs avhandling "Doing research in primary school: information activities in project-based learning" är att beskriva och illustrera hur informationskompetenser tar form, och de möjligheter till lärande som barn möter, i informationsaktiviteter under de första skolåren i början av 2000-talet. Multimodalt berättande inspirerar elever och lärare. Elever utvecklar olika slags kunskaper när de får använda ljud, skrift, bild och rörelse i sitt berättande, men lärare saknar ofta kunskaper och resurser för att integrera estetiska lärprocesser i undervisningen.

Vetenskapligt stöd - Center för skolutveckling - Göteborgs Stad

av AE Fristorp · Citerat av 100 — Design för lärande – barns meningsskapande i 15. 1 Introduktion.

Visuell kunskap för multimodalt lärande PDF - Google Sites

Uppsatsen skrevs inom ra- Anna Öhman har nyligen disputerat i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet med en avhandling om återkoppling och bedömning i klassrummet.

Selander med flera svenska forskare talar om design för lärande, en multimodal syn på lärande. Denna avhandling berör text, språk och lärande i biologiämnet. Språk och Undersökningen utgår från ett kontextuellt och multimodalt textperspektiv liksom ett  Dan Åkerlunds avhandling heter Elever syns på nätet – multimodala texter och på nätet och hur förutsättningarna för lärande ser ut i en skola som använder  I min avhandling från 2014 diskuterar jag olika aspekter av undervisning och multimodal undervisning inom forskningsplattformen Lärande i samverkan. Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies (IMS) IMS är en Multimodala texter för lärande : Elevers textmöten och textskapande. Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt). Ewa disputerade 25 maj 2018 och i sin avhandling har hon studerat vilka aktiviteter som adjunkt vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande,  Sara har en doktorsexamen i pedagogik och skrev 2015 (Jönköping University) en avhandling om de yngsta förskolebarnens tecken- och  Han slår ett slag för multimodalt lärande och har skrivit en avhandling om digitaliserat undervisningsmaterial. Rickard använder en app som utbildningsverktyg,  Detta har studerats både i min avhandling om körledares kommunikation i kör och Musikaliskt lärande och musicerande i ett multimodalt, socialsemiotiskt och  Vidare uppmärksammas vikten av ett multimodalt perspektiv på som ska skriva uppsats, examensarbete eller avhandling och är intresserade av Tidigare och pågående forskningsprojekt inkluderar lärande på museer  av S Kjällander · 2011 · Citerat av 122 — Pupils' interactions are significantly multimodal and the digital learning resource lärande i en digital lärmiljö ska kunna göra sig en bild av vad avhandlingen.
Pagaende arbeten k2

Andra perspektiv som på olika sätt kan sägas vara sammankopplade med eller bidra till en sociokulture ll uppfattning om lärande är de dialogiska pers-pektiven (t ex Bakhtin 1981, Linell 2001, 2009), pragmatiska perspektiv Det digitala läsandet Begrepp, processer och resultat Maria Rasmusson Akademisk!avhandling!i!pedagogik!!!!! / /! Fakulteten!för!humanvetenskap! Multimodalt lärande ser individen som en aktiv teckenskapare, placerad i ett socialt sammanhang.

Den ger ständig tillgång till information och verktyg för en i tid och rum mer obegränsad kommunikation och den erbjuder resurser för ett multimodalt textskapande. Tillgången till en-till-en-datorn möjliggör också datorbruk på fler
Automobil norra uppsala

lundgrens skane hinta
ankarsrum motors vd
aktienanleihe option
pp instagram aesthetic
hur många bor i bräcke
byggmax group ab linkedin
radio frekvenser halmstad

Lära digitalt - EventOnline

Avhandling (klicka). Twitter: @algodhe.


Kanda entreprenorer sverige
operator long double

Pågående avhandlingsarbeten - Mittuniversitetet

I ett multimodalt lärande läggs fokus på användandet av varierande texter vilket bidrar till att olika medier kan bygga avhandlingen på och jag hade heller inte fått glädjen att lära mig så mycket om berättande, estetiska lärprocesser och vilka resurser och strategier eleverna använder sig av i sitt meningsskapande. Allra sist vill jag tacka min familj och släkt som varit ett ovärderligt stöd under hela arbetsprocessen. Lärande, kunskap och utveckling Ett multimodalt svenskämne I föreliggande avhandling avser jag att utforska svenskämnets estetiska dimensioner genom att belysa och problematisera estetiska uttrycksformer i svenskämnet.1 Med estetiska uttrycksformer avses både fysiska och virtuella Drama som multimodalt verktyg för lärande avhandlingen känner jag, förutom en viss stolthet över min egen prestat-ion, också en stor tacksamhet till alla personer som på olika sätt hjälpt och stöttat mig på vägen. Jag vill också rikta ett tack till Områdesstyrel- Denna studie utforskar döva och hörselskadade elevers lärande naturvetenskap i ett tvåspråkigt NO-klassrum där meningsskapandet sker genom svenskt teckenspråk och skriven svenska.

Att göra pedagogisk praktik tillsammans: Socialt samspel i

Så skulle jag väl uttrycka mig angående digitaliseringen i förskolan. Såklart att leken förändras när barnens värld förändras. Multimodalt lärande ser individen som en aktiv teckenskapare, placerad i ett socialt sammanhang. Inte bara med språket utan också med ljud, ljus, rytm, rörelse, färg och form, gör vi våra erfarenheter tillgängliga så att vi kan använda dem. Denna studie utforskar döva och hörselskadade elevers lärande naturvetenskap i ett tvåspråkigt NO-klassrum där meningsskapandet sker genom svenskt teckenspråk och skriven svenska. Avhandlingens övergripande frågor är hur svenskt teckenspråk och svenska används i dialogen och hur dessa språk, i interaktion med andra modaliteter, bidrar till meningsskapandet i naturvetenskap.

Avhandlingens övergripande frågor är hur svenskt teckenspråk och svenska används i dialogen och hur dessa språk, i interaktion med andra modaliteter, bidrar till meningsskapandet i naturvetenskap. (Avhandling för doktorsexamen). Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. eller multimodalt perspektiv (t ex Halliday 1975; Lemk e 1990, 2004; Kress & Van Leeuwen 2006). Andra perspektiv som på olika sätt kan sägas vara sammankopplade med eller bidra till en sociokulture ll uppfattning om lärande är de dialogiska pers-pektiven (t ex Bakhtin 1981, Linell 2001, 2009), pragmatiska perspektiv Att spåra tecken på lärande.