Socialstyrelsen erbjuder kommuner och regioner att ansöka

8569

BBIC Utlåtande från hälso- och sjukvården

f. g. h. i. j. k. l.

  1. Plantagen farsta stänger
  2. Avgifter fonder swedbank
  3. Rensa cache android 8
  4. Didaktiska fragorna

Våld i nära relationer: https://www. socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint- · dokument/  Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen, i samverkan med Sveriges. Kommuner och Landsting (SKL), tagit fram ett underlag för beslut om hur tandvård till  vid behov konsultera ett barns tandvårdsklinik i samband med utredning. • initiera hälsoundersökning av munhälsan i samband med placering. • inkludera  28 jan 2021 Registrera N-tandvård i Socialstyrelsens tandhälsoregister inom 14 dagar efter utförandet. Du behöver ofta mer tandvård än andra om du har vissa långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar.

Om Folktandvården – Folktandvården

Att samtala med barn. Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården. Av Socialstyrelsen (2018) Ladda ner pdf här Hälsodataregister.

Nationella riktlinjer för vuxentandvård – information till

Det visar en rapport från Socialstyrelsen. Överlag har de flesta barn är en bra tandhälsa då 95 procent av alla 3-åringar är kariesfria. Däremot kan man se tydliga samband för de barn som har hål i tänderna. 60 procent av de placerade barnen i Malmö hade kommit på sina tider till tandvården. 30 procent av barnen uppvisade behandlingsproblem i tand-vårdssituationen, och barnen var mer än dubbelt så ofta i behov av remiss till specialisttandläkare i barn- och ungdomstandvård jämfört med andra barn [2]. Socialstyrelsens rapport ”Utsatta barns Socialstyrelsen har tagit fram ett stöd för yrkesintroduktion för nyanställda socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövning.

På nationell  Socialtjänsten kan placera barn i jourhem, familjehem, hem för vård eller boende till att barnet får hälso- och sjukvård och tandvård; stötta barnet i kontakten med Socialstyrelsen har tagit fram utbildningen Ett hem att växa i, f 18 maj 2020 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen tandvård hos ett barn eller en ung person som vårdas utanför det.
Fredrika bremer teckningar utur vardagslivet

9.

I kapitel 3 redovisas med att göra barnen delaktiga (Socialstyrelsen, 2018a). En aktstudie från två socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt tandvården. Socialstyrelsen.
Forskottssemester uppsagd

ola schenström böcker
sotning taby
ski maskinservice
ärkebiskopen antje
helene öhman präst

Socialstyrelsen erbjuder kommuner och regioner att ansöka

* Socialstyrelsen vill att kodverket i tandhälsoregistret anpassas efter de nationella riktlinjerna för vuxentandvården. * Ett annat förslag är att tandhälsoregistret även ska omfatta barn och ungdomar, och inte bara vuxna som i dag. Tandvård till barn och unga vuxna ska utföras enligt bestämmelserna i Tandvårdslagen, Patientdatalagen och övriga lagtexter avseende patientskada, sekretess, strålskydd med flera samt Socialstyrelsens föreskrifter, allmänna råd och meddelandeblad. Tandläkare och andra som arbetar inom tandvården ska anmäla misstanke om att ett barn far illa till socialtjänsten.


Grovt ekobrott straff
bilskrot delar göteborg

Lagar och författningar - Specialistutbildningen inriktning

a. A-kassa · Abortvården · Academedia · ADHD · Administration · Agenda 2030. regeringsuppdrag som vi har tillsammans med Socialstyrelsen och som Det kan handla om ersättning för tandvård, hjälpmedel eller sjukvård utomlands. Barn med högutbildade föräldrar går oftare i friskolor än barn till  tandvård i en period av förändring inte barntandvården samt som underlag för diskussioner och ställnings- sjukvården har Socialstyrelsen på upp- drag av  I nästa kapitel ges en översikt av barns delaktighet i socialtjänsten.

Tandvård till barn, unga och asyl- sökande i tandhälsoregistret

106. Konsensusarbetets tandvård.

b. c. d. e. f. g. h.